Blog

Online marketing in de bouw

Om de verduurzaming in Nederland aan te jagen presenteerde onze overheid in 2016 het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’.

Online marketing in de bouw
Online Marketing in de bouw

Daarin staat dat de bouw in Nederland naar schatting 50 procent van het grondstoffenverbruik voor zijn rekening neemt. En daar bovenop: 40 procent van het totale energieverbruik en ook nog eens 30 procent van het totale waterverbruik. In de reductie daarvan ligt voor de bouwsector een enorme uitdaging. En die werd voortvarend opgepakt. Zoals de bouw dat eigen is. Er kwam een versnelling op woningen die duurzamer en meer circulair zijn gebouwd. Maar belangrijker: er groeide een ander bewustzijn bij bouwbedrijven zelf ten aanzien van bijvoorbeeld het hergebruik van grondstoffen en materialen en de ontwikkeling van meer duurzame bouwmaterialen.

Vertellen hoe goed een sector inspeelt op de veranderingen die de tijd vraagt, dat kan alleen die sector zelf. De stuurmannen en -vrouwen die dagelijks in de verschillende schakels van de keten werkzaam zijn. Dat op een aansprekende manier doen zodat er ook een luisterend oor is, gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Dat is echter te leren. Bijvoorbeeld door eens met een goede bekende te reflecteren op je sterke en zwakke punten. Of door het bedrijfsplan eens te vertalen in een bedrijfsverhaal voor de bühne: waar sta ik als ondernemer, waar wil ik naar toe en wat heb ik daarbij nodig.

Als je nooit leert zingen, kom je ook nooit op het songfestival. En dat geldt ook voor vlot en aantrekkelijk communiceren over jezelf, je bedrijf en het werk dat daar wordt verzet. Communiceren kun je leren. Het is vooral een kwestie van oefening en timing. Oefen jezelf in empathie. Het tonen van serieuze belangstelling voor je gesprekspartner zodat je op het juiste moment je eigen boodschap naar voren kunt brengen. En weet dan wat je wilt uitdragen of op welke actualiteit je wilt aanslaan.

Wilt u 'de handschoen' oppakken? Neem vandaag contact op en we plannen een geheel vrijblijvende afspraak in. Bij ons op kantoor of op uw eigen locatie. Het kost u alleen de tijd van een kopje koffie.

Kopje koffie

Meer weten?

Wija digital marketing | Rijksweg 236 | 9423 PH Hoogersmilde | +31 (0) 592 45 93 80