Blog

Met slimme marketing sympathie verwerven/winnen

Met de hakken in het zand is het lastig lopen.

Dat is een bekende quote van het fictieve meisje Loesje. Het is de mens eigen om de hakken in het zand te zetten. Het is al jaren de natuurlijke reactie van boeren tegen nieuwe obstakels die hen belemmeren in hun dagelijks doen en laten. Die strategie heeft echter steeds minder vaak het gewenste resultaat. Moderne marketing stelt zich op naast de ‘tegenstander’ en wint diens sympathie door mee te werken aan de oplossing van diens probleem.

Een mooi voorbeeld daarvan is het meest recente reclamespotje van Vattenfall. Het is er een uit een serie. Daarin het draait om de ambitie van Vattenfall om binnen een generatie vrij te worden van fossiele brandstof. Voorafgaand aan de mediacampagne peilde het Zweedse energiebedrijf hoe mensen reageerden op de vraag ‘What is happening to the climate.’ De mediacampagne haakt in op de uitkomsten van dat onderzoek.

Zie ook: https://group.vattenfall.com/

De campagne maakt gebruik van het schone en milieubewust imago van Zweden. Ook ligt sterk de nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen door schone energie op te wekken met wind, water en zon. En durft Vattenvall het aan om energieconsumenten de opdracht te geven binnen een generatie fossielvrij te gaan leven. Want alleen fossielvrij produceren is niet genoeg, zegt het Zweedse energiebedrijf.

Een gewaagde, maar ook magistrale zet die als een rode draad door alle content van de firma loopt. Uit het onderzoek van Vattenfall komt blijkbaar ook naar voren dat consumenten zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat en daarop kunnen worden aangesproken. Aan de transitie van Vattenfall naar fossielvrij produceren betaalt de Nederlandse overheid mee. Die steekt grote sommen subsidie in zonneparken. Subsidies die door de bouwers van zonneparken als Vattenfall worden geïncasseerd en waarmee zij goede sier maken.

Een ander voorbeeld van slimme marketing is de commercial ‘The ultimate safety test’ van Volvo. Ogenschijnlijk ligt de nadruk in het filmpje op veiligheid. Een kernkwaliteit van het Zweedse automerk. Maar de crux is dat Volvo met het bijna 2 minuten durende filmpje op subtiele wijze de overstap naar 100 procent elektrisch rijden rechtvaardigt. Vattenfall en Volvo, twee voorbeelden van hoe je kunt bouwen aan imago. Etaleren dat je als bedrijf verantwoordelijkheid neemt. Een daad die getuigt van goed rentmeesterschap.

Vattenfall en Volvo zitten allebei in branches waarop ook veel kritiek is. Zij laten zich daardoor echter niet van de wijs brengen en zien kans zich positief te positioneren. Niet door zich af te zetten tegen de kritiek met een overkill aan informatie om het tegendeel te bewijzen, maar door een positief aspect van hun ondernemen naar voren te schuiven en dat voor zich te laten werken. Een bedreiging wordt omgezet in een kans. Zulke kapstokken heeft de Nederlandse landbouw ook. Wat dacht u van voedselzekerheid, voedselveiligheid of de zorg voor dieren. Geen land in de EU dat het beter doet dan wij. Eigenschappen die je voor jouw sector en bedrijf kunt laten werken. En zie wat er dan gebeurd…

Meer weten?

Wija digital marketing | Rijksweg 236 | 9423 PH Hoogersmilde | +31 (0) 592 45 93 80