Acteren in de socialmedia is als sporten op topniveau. Als fietsen in de Tour de France, topsport met een topvoorbereiding, een uitgedachte strategie en afspraken tussen de renners.

Landbouwcongress - Dutch Agri Food week

Provincie Drenthe organiseerde tijdens de Dutch Agri Foodweek op 12 oktober een Landbouwcongres in het provinciehuis
Met als thema: Van boer naar bord en bloemenvaas!

Niet voor de boeren en ook niet voor de politie - Wija Digital Marketing

In mijn vorige columns heb ik jullie laten kennis maken met mijn 5 stappenplan (zie figuur). We hebben kennis gemaakt met stap 1 Inventariseren, stap 2 Signaleren, stap 3 Modelleren, stap 4 Delen en stap 5 Acteren. In deze column vertel ik u graag nog iets meer over stap 5 Acteren.

Lees ook over Amazon:

Wija digital marketing
Rijksweg 236
9423 PH Hoogersmilde
+31 (0) 592 45 93 80

Wija digital marketing helpt u als ondernemer bij het genereren van business optimaal gebruik te maken van het internet. Follow us!